کوبرنتیز


معرفی اجزاء و معماری کوبرنتیز

/sample-article

امید کوشکی: کوبرنتیز (Kubernetes) یک پلت فرم متن باز برای استقرار و مدیریت کانتینرها  است.