End User Computing

با توجه به حساسیت فناوری اطلاعات  ارگان های نوین و عملکرد فناوری اطلاعات به عنوان قلب تپنده هر سازمان،  ارایه خدمات بهینه توسط فناوری اطلاعات هر سازمان بیش از پیش مورد اهمیت  قرار گرفته است. در نتیجه شرکت یا سازمانی می تواند به اهداف خود و چشم  انداز سازمان دست یابد که بستر و زیرساخت فناوری آن سازمان قدرتمند ، سریع   و چابک ، منطعف ، مقیاس پذیر باشد و همچنین سرویس های آن پایدار و در هر  شرایطی پابرجا باشند.

یکی از خدمت هایی  که در این راستا و در هر سازمانی موثر می باشد، ارایه دسکتاپ پایدار و  چابک به کاربران می باشد. نگهداری دسکتاپهای فیزیکی و پشتیبانی فنی کاربران  سازمان یکی از پرهزینه ترین و پرچالش ترین اموریست که گروه فنی با آن  روبرو می باشد، علاوه بر آن با رشد سازمان و افزایش کاربران فناوری ،  نگهداری اطلاعات سازمانی کاربران و ارتقای دروه ای سیستم های کاربران به  چالشی بسیار پیچیده تبدیل می گردد.

تعریف  عمومی: EUC عبارت است از گروهی از رویکردهای پردازشی با هدف بهبود ادغام  کاربران با محیط عملیاتی (پردازشی) ایشان می باشد. بدین وسیله میتوان نیاز  تکنیک های پیچیده و سخت را با چند کلیک ساده جایگزین نمود. 

در  صورت استفاده از راهکارهای بهینه و فناوری های نوین رایانش کاربران نهایی  می توان بر چالشهای مذکور غلبه نمود و به مزایای زیر دست یافت:

  • کاهش استهلاک تجهیزات سخت افزاری کاربران
  • کاهش برق مصرفی
  • کاهش زمان ارایه سرویس و خدمات نگهداری 
  • نگهداری متمرکز اطلاعات کاربران در نتیجه امکان افزایش سطح پایداری و امنیت اطلاعات
  • کاهش هزینه عملیاتی